Legvoorschriften voor Parket
Pffavicon

Alle prijzen zijn excl. BTW

Alle prijzen zijn excl. BTW

Homepage 8211 Oud
Direct uit de fabriek
Homepage 8211 Oud
Scherpe prijzen
Homepage 8211 Oud
Duurzaam & kwaliteit
Homepage 8211 Oud
Altijd op voorraad
Legvoorschriften & onderhoud

LEG- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Heeft u een vloer bij Parket-Fabriek gekocht? Lees onderstaande informatie dan aandachtig door voordat u de vloerdelen gaat leggen.

De Parket-Fabriek vloerdelen dienen tenminste 24 uur te acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer gelegd wordt. De te leggen ruimte dient een minimale temperatuur te hebben van 17 graden Celsius. Plaats de pakken tijdens het acclimatiseren op een vlakke ondergrond zonder deze te openen. Parket-Fabriek vloeren zijn niet geschikt voor ruimtes met een verhoogd vochtpercentage, zoals de badkamer, sauna, toilet en/of slecht geventileerde ruimtes, (ruimte waar door gebrek aan ventilatie, een te hoog vocht percentage aanwezig is >70%).

Voor en tijdens het leggen van de Parket-Fabriek vloer moeten de vloerdelen worden gecontroleerd op materiaalfouten. Vloerdelen met zichtbare afwijkingen mogen niet worden gelegd. De montage mag alleen gebeuren bij daglicht of goede verlichting, omdat bij slecht licht eventuele beschadigingen of verkeerde vloerdelen niet opgemerkt worden.

Wat heeft u nodig?

Het enige gereedschap dat u nodig heeft is een hamer, een fijngetande (hand- of decoupeer) zaag, een duimstok, een potlood, een spandraad in de lengte van de kamer en een legset bestaande uit een aanslagblok (minimaal 40 cm), lamelijzer en afstandblokjes.

Voorbereiding

Parket-Fabriek vloeren kunnen op praktisch alle werkvloeren worden gelegd. De werkvloer dient wel blijvend droog, (cementdekvloer maximaal 2,5% vocht, anhydriet maximaal 0,5% vocht), hard, vlak, schoon en goed dragend te zijn. Hoogteverschillen van meer dan 3mm per strekkende meter lengte dienen uitgevlakt te worden.

Op elke ondervloer dient een damp dichte laag aangebracht te worden. Bij zwevende vloeren past u een minimaal 0,2mm PE-folie toe, deze moet minimaal 10cm overlappen en aan de zijkanten omhoog zetten tot onder aan de plint. Bij een vaste vloer brengt u een vloeibaar vochtscherm aan als hier verwarmingsbuizen of vloerverwarming aanwezig is. Bij zwevende vloeren voorziet u de werkvloer van een ondervloer. Zachte ondervloeren dikker dan 3mm zoals bijvoorbeeld foam zijn technisch niet voldoende.

Zwevend leggen, los van ondervloer

Laat rondom de vloer en andere obstakels zoals verwarmingsbuizen altijd een ruimte open van minimaal 10 millimeter om de vloer te laten werken. Ruimtes onderling dienen altijd gedilateerd te worden. Bij zwevende plaatsing dient u de lijm rondom in de groef aan te brengen. Of u maakt gebruik van parketveren. Deze Installeert u rondom de vloer. 40 cm uit elkaar en op elke kopse kant een veer. Bij installatie met parketveren is kraken van de vloer niet uitgesloten.

Vast leggen, rechtstreeks verlijmd op ondervloer

Bij een vaste verlijming mogen de vloerdelen rechtstreeks tegen de bouw elementen geplaatst worden. Zoals dorpels, muren, enz. Ruimtes hoeven onderling niet gedilateerd te worden. Bij vast leggen brengt u lijm aan op de ondervloer met behulp van een lijmkam (afmeting B16).

Plaatsen van de vloer

Begin met leggen door de vloerdelen met de groefzijde tegen de muur te plaatsen. Gebruik afstandblokjes om de vloer recht uit te zetten. Om de mes en groef te verbinden, gebruikt u een hamer en aanslagblok. Sla nooit direct met de hamer tegen de vloerdelen aan. Zorg ervoor dat de verspringing van de koppen minimaal 30 cm bedraagt.

Vloerverwarming

De vloeren van Parket-Fabriek zijn geschikt om te verwerken op vloerverwarming. Deze mag tot maar liefst maximaal 31 graden Celsius, gemeten aan de bovenkant van de werkvloer, gestookt worden. De isolatiewaarden uitgedrukt in R-waarde van de Parket-Fabriek vloeren zijn voor de 6+3mm dikke vloeren 0,08, voor de 9+4mm 0,09 en voor de 9+6mm en 12+6mm 0,10. Bij het verwerken van een Parket-Fabriek vloer op vloerverwarming is het gebruik van één temperatuur registratieverklikker per 10m² verplicht. De temperatuurverklikkers dienen op de onderzijde van de vloerdelen geplakt te worden, en te worden geregistreerd op ons meegeleverde registratieformulier, “plaatsen van warmtestrips voor vloerverwarming”. Bij een registratie van 32 graden Celsius of meer op de indicator / temperatuurverklikker, vervalt de aanspraak op garantie.

Onderhoud

Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw vloer. Voor het dagelijks onderhoud raden wij u aan om regelmatig te stofzuigen of de vloer te vegen met een zachte veger. Zand of ander vuil van buiten dient onmiddellijk verwijderd te worden, om de inloop hiervan zoveel mogelijk te voorkomen dient u een goede vloermat bij de deur te leggen. Tevens adviseren wij u om meubel- en stoelpoten met vilt te voorzien.

Onderhoud Light-Press™ olie

Voor een lange levensduur is het noodzakelijk om uw Light-Press™ olie vloer minimaal 3 maal per jaar te voeden met Parket-Fabriek Kleur Behoud. Daarnaast zal bij het maandelijks schoonmaken de Parket-Fabriek Olie Verfrisser / Reiniger gebruikt moeten worden. De garantie vervalt wanneer de vloer niet wordt onderhouden met Parket-Fabriek onderhoudsproducten.
Hardwaxolie van Parket-Fabriek moet worden onderhouden met “kleur behoud” en “verfrisser/ reiniger” van Parket-Fabriek.

De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van de leg- en onderhoudsvoorschriften
Beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik. Vallende objecten. Inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp. Indien de vloer is gelegd in een vochtige ruimte. Ruw en/of onoordeelkundig gebruik. De garantie vervalt bij elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product, indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.

Hout leeft en heeft daardoor te maken met rek en krimp. Als de luchtvochtigheid van een ruimte gedurende langere tijd niet in orde is, kan dit leiden tot onherstelbare schade aan uw parketvloer.
Als bijvoorbeeld de relatieve luchtvochtigheid gedurende de winterperiode, in een ruimte onder de 45% komt, zult u moeten zorgen voor kunstmatige luchtbevochtiging om schade aan de parketvloer te voorkomen. Dit kan ook het geval zijn bij ruimten die voorzien zijn van airconditioning.

Bedenk ook goed dat hout een natuurproduct is, met variatie in kleur, vorm en karakteristiek die gebruikelijk is voor houtproducten. Hierdoor kunnen de oppervlakten kenmerkend verschillen van de showborden en de foto’s; deze geven een gemiddeld beeld. Circa 5% van de planken kunnen kenmerken hebben van de daaropvolgende sortering. Verwerkte vloerdelen worden geaccepteerd in hun uiterlijk.